8. Hinna kalkuleerimine

Teema eesmärk: Õppija õpib tundma toidu ja toidukorra hinna kalkuleerimise põhimõtteid

Alateemad

 

 
 

Toitlustuse alused