Kasutatud allikad

Rekkor, S., Kersna, A., Roosipõld, A., Merits.M. (2008) Toitlustuse alused. Tallinn: Argo.

Rekkor, S., Kersna, A., Merits, M. (2007) Praktiline Kulinaaria. Tallinn: Argo.

Rekkor, S (koost) (2006) Kulinaaria. Tallinn: Argo.

Rekkor, S. (2000) Selvelauad. Tallinn: Avita.

Rekkor, S., Kersna, A. (1999) Praktiline kulinaaria. Tallinn: Avita.

 

 
 

Toitlustuse alused