3. Toitlustuse hetkeolukord

Toitlustuse hetkeolukord,  trendid maailmas ja Eestis

Teema eesmärk:

Õppija mõistab toitlustuse hetkeolukorda, õpib tundma toitlustusteenuseid kujundavaid trende Eestis ja maailmas

Alateemad

 

 
 

Toitlustuse alused