10. Catering-teenused

Teema eesmärk: Õppija omandab alusteadmised catering-teenindusest. Õppija õpib lähtuvalt klientide vajadustest, soovidest ja ootustest planeerima ja teostama  catering-teenindust, järgides toiduohutuse nõudeid.


Joonis 10.1. Catering-teenus

Alateemad

 

 
 

Toitlustuse alused