2. Toitlustussektori tähtsus

Toitlustussektori tähtsus turismis, toitlustusettevõtete ja -teenuste liigid

Teema eesmärk:

Õppija mõistab toitlustussektori tähtsust turismis, õpib tundma toitlustusettevõtete tüüpe ja toitlustusteenuste liike.

Alateemad

 

 
 

Toitlustuse alused