4. Tervisliku toitumise põhimõtted

Teema eesmärk:

Õppija saab teadmisi tervisliku toitumise tähtsusest ja tervisliku toitumise põhimõtetest ning omandab oskusi neid rakendada toiduvalmistamisel ja menüüde koostamisel. 


Joonis 4.1. Õige toitumine saab alguse kodust

Alateemad

 

 
 

Toitlustuse alused