Ametikirjad

Ametikiri koostatakse infovahetuse eesmärgil. Adresseeritakse juriidilisele või füüsilisele isikule ja saadetakse adressaadile posti, faksi või e-posti teel. Adressaat hindab alateadlikult dokumendi väliskülge juba enne sisuga tutvumist. Esmane mulje on väga tähtis. Sellepärast tuleb meeles pidada, et olulised on dokumendi plank, selle kujundus ja paberi kvaliteet.

Selles peatükis tutvume ametikirjadega, mida Sul on vaja erialaselt või on seotud tööle asumise ja töötamisega.

Ametikirjades eesti keelse kasutamisest loe keele abi kodulehelt: http://keeleabi.eki.ee/artiklid3/ametikiri.html

Täpsemalt ametikirjade vormistamise elementidest loe: http://sekretar.ee/article/2010/03/16/Kuidas_koostada_ametikirja

 

 

Alammenüü

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon