CV

CV (ld k Curriculum vitae - eluloo- ja töökäigukirjeldus) kirjutamine ei ole ainult faktide ülesloetlemine ja rääkimine, miks Sa võiksid sobida kandideeritavale töökohale, vaid ka konkureerimine teiste kandidaatidega, kellest Sa pead edukaks kandiderimisks parem olema. Ehk väga tähtis on oma eeliste leidmine ja väljatoomine võrreldes teiste kandidaatidega. Kuidas seda teha kui Sa ei tea, mis tasemel teised kandidaadid on? Sa ei teagi! Sellepärast peadki alati püüdma koostada enda kohta parima CV, mis võimalik. Välja tuleks tuua isegi kõik väheolulised aspektid, mis võivad anda Sulle eelise teiste kandideerijate ees!
 Püüan siinkohal välja tuua mõnigad eelised, millele saaksid tähelepanu pöörata.
 
Üldised kriteeriumid CV kirjutamisel on, koosta võimalikult struktureeritult, arusaadavalt ja korrektselt. CV pikkuseks on 1-2 A4 lehekülge. CV on ametlik dokument, seega vaata, et see oleks vormistatud korrektselt, kontrolli kindlasti üle ka kirjakeel ja sõnastus.

CV koosneb tavaliselt 7 plokist:

  • isiklik informatsioon
  • hariduskäik
  • täiendkoolitus
  • töökogemus
  • keeleoskus
  • arvutioskus
  • täiendav info

Loe täpsemalt CV-s olevate plokkide sisust http://www.kesosaleb.ee/cv-koostamine/cv-koostamine/

Korrektse CV  saad vormistada kas tabelina või kasutades tabelduskohti. Vaata seda videotest:
Video 1 - avalduse koostamine tabelisse - ava siit.
Video 2 - avalduse koostamine tabelduskohtade abil - ava siit.

Näidis CV.

Riikliku kutseeksami CV põhi.

Ülesanne. Koosta oma CV

 

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon