Kompleksülesanded

Selle peatüki all on ülesanded, mis nõuavad teksti vormistamise, kalkulatsiooni ja esitluse ning ametikirjade koostamise oskuseid.

1. ülesanne - uurimustöö ühest rahvusköögist
Eesmärk
: õppida põhjalikult tundma ühte rahvuskööki ja saada teadmisi teistest rahvusköökidest 
Töö vormistada kirjalikult, mis sisaldab järgmist informatsiooni
1. Tiitelleht (1lk)
2. Sisukord (1lk)
3. Esitletava rahvusköögi ajalugu (1 lk)
4. Iseloomulikud toiduained, mida kasutatakse toidu valmistamisel (1 lk)
5. Traditsioonilised road (1 lk)
6. Pane kirja retseptid, mida on võimalik valmistada restorani buffet`s. Vähemalt üks supp, kolm praadi ja magustoit ning salat (6 lk)
7. Pane kirja kaubatellimus. Arvesta, et toorainet oleks võimalik Saaremaalt kaubanduses leida (1lk)
8. Joonista restorani buffet`s  toitude paigutusskeem (1lk)

Uurimistöö rahvusköögi kohta vormistatakse kasutades kooli kirjalike tööde juhendit:
www.ametikool.ee →õppeinfo→eeskirjad ja kord→kirjalike tööde vormistamine
Viia läbi rahvusköögi päev restoranis köögitööd ise organiseerides vastavalt menüüle. Rahvusköögi valmistamise päev valitakse loosiga.
Töö kaitsmiseks valmistada ette PowerPoint esitlus.
Ülesande täitmiseks leiad materjali internetist ja raamatukogust.

Ülesanne 2. Lugege väiteid. Valige üks neist ning kirjutage, kas olete selle väitega nõus või mitte. Esitage poolt- ja vastuargumente. (Teksti nõutav pikkus u 160 sõna). Vormistage oma vastuväited ka PowerPointis esitlusena, tuues välja vaid lühidalt põhipunktid. 
Väide 1: Tänapäeval sõltub hea töökoha leidmine üksnes heast haridusest.
Väide 2: Head suhted töökollektiivis on tähtsamad kui kõrge palk.
Väide 3: Elukutse valikul on kõige määravam vanemate eeskuju.
Väide 4: Töökoha valikul on kõige tähtsam selle lähedus kodule.
Väide 5: Riik peaks tööpuuduse vähendamiseks toetama ettevõtlikke inimesi.
Väide 6: Tänapäeva ühiskonnas on edukas vaid see, kes valdab võõrkeeli. 
Väide 7: Kõigepealt tuleks teha karjääri ja alles siis luua perekond või vastupidi? 

Ülesanne 3. Ühes tuntud restoranis otsitakse peakokka, millele Sul on võimalus kandideerida. Palun kirjuta avaldus kohataotlusega, elulookirjeldus ning tööandja soovile vastu tulles essee oma nägemusest, millised on sealse restorani peakoka töökohustused, võimalused ning kuidas Sa kavatsed ära kasutada oma erialaseid teadmisi/oskusi ning isikuomadusi, et hoida restorani head mainet ja säilitada pakutava menüü kvaliteeti.

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon