Kasulikke viiteid

Eesti keel

Eesti õigekeelsussõnaraamat - http://www.eki.ee/dict/qs/

Sünonüümide sõnaraamat - http://portaal.eki.ee/dict/synonyymid

Eesti keele käsiraamat - http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2

Keelevara - http://www.keelevara.ee/

Sõnastike loetelu - http://portaal.eki.ee/keelekogud.html

Kui sa ei tea, kuidas mõnda toidunimetust õigesti kirjutada, siis vaata toidutare sõnastikust - http://www.toidutare.ee//termin.php

Kui Sinu tekstitöö programmi ei ole eesti keele tööriistu installeeritud, siis saad õigekirja kontrollida Filosofti kodulehelt http://www.filosoft.ee/html_speller_et/

Ametikirjad

Keeleline juhend ametikirja vormistamiseks - Maire Raadik, Tartu 2008. Kuidas vormistada ametikirja.

e-kirja koostamise nõuanded - Katrin Aedmäe, Tallinn 2007. E-kirja Kuidas näeb välja korrektne e-kiri.

Tööle kandideerimiseks vajalikud dokumendid - http://www.tootukassa.ee/index.php?id=12713

Arvuti

Microsoft Office spikker ja õpetused - http://office.microsoft.com/et-ee/support/

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon