Lõputöö

Lõputööd on koostatud nii, et nende põhjal oleks võimalik sooritada riikliku kutseeksami kirjalikku osa. Lõputöö osa hindes on 40%.

Alammenüü

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon