Ülesanded

Osadel ülesannetel on kaasa antud ka fail, mida tuleb muuta. Failiga töötamiseks pead Sa esmalt faili salvestama oma arvutisse - tee hiire parempoolne klõps faili nime peal ja vali "Save Target As ..." või "Salvesta sihtfail nimega...".

Ülesanne 1. Koosta esitlus oma koolist. Abina võid kasutada pdf-formaadis juhendeid kas PowerPoint 2007-le juhend2007 või PowerPoint 2003-le juhend2003.

Ülesanne 2. Vormista PowerPointi failist "Esitlusele esitatavad nõuded" korrektne esitlus.

Ülesanne 3. Koosta praktikakoha tutvustus (tiitelleht praktikakoha nimega ja praktikal viibimise aeg; praktikakoha aadress ja asukoha skeem; lühikirkeldus praktikakohas pakutavatest teenustest, eripakkumised kui on; mida tegid, õppisid, millega rahule jäid, mida oleksid saanud teha paremini; sinu ettepanekud praktikaasutusele). Lisa pilte.

Ülesanne 4. Koosta vabalt valitud hotellile pakett (nt lastega peredele, sportlastele, taimetoitlastele jne). Kirjuta lahti sihtrühm, tegevused, kohad, hinnad.

Ülesanne 5. Vali kaks Eesti majutusettevõtet (üks võib ka olla Sinu praktikakoht) ning tutvu mõlema kodulehega.
Too välja järgmised punktid:
1) üldmulje (kujundus, köitvus jne)
2) orienteeritud külastajale või teenuse pakkujale
3) tehniline teostatus (kas mugav kasutada, kui kiiresti avaneb jne)
4) keelekasutus (terminoloogia õige), oluline ja huvipakkuv paistab rohkem silma
5) illustreerivate materjalide sobivus, kvaliteet, koha eripära (fotod, joonised jne)
6) külalislahkuse, emotsioonide ja elamuste väljendusviisid (tooge näiteid)
7) üldine hinnang ja parandusettepanekud (kui on üldse vaja)
8) tee valik eelnevatest punktidest lähtuvalt, kumba ööbimiskohta eelistaksid ja põhjenda.

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon