Esitlusele esitatavad nõueded

Birdsell (1998) on toonud välja 5 sammu, et valmistatud materjal toetaks esitlust:

 • Teemale vastavus
 • Visuaalne sidusus
 • Esitluse ajajoon
 • Kuulajaskonnale vastavus
 • Loetavus

Teemale vastavus

Kõik esituses peab olema teemale vastav: disain, taust, tekst ja graafika.

Mitte kunagi ei tasu sisse võtta elemente ainult efekti pärast - see viib tähelepanu olulistelt asjadelt kõrvale.

Pilti, ükskõik kui ilus see ka ei oleks, võib esitlusse sisse lülitada vaid siis, kui see on oluline esituse jaoks, kui info esitus selle abil on efektiivsem kui teksti abil.

Visuaalne sidusus

Esitlus on ühendavam, kui see sisaldab kaalutletud värvilahenduse, järjekindla, mittekuhjatud stiiliformaadi ja suhteliselt vähe teksti.

Slaidide üldkujundus peab jääma ühe esitluse kestel samaks.

Tekst peab olema lühike ja oluline.

Kui kasutada suuri graafika elemente nagu graafikuid või pilte, siis mitte panna slaidile enam kui ühte elementi (erand on siis kui soovitakse kahte objekti võrrelda või kui mõlemad kujundid on korraga vaatluse all).

Esitluse ajajoon

Slaidid peavad olema asetatud esitluses sinna, kus neid vajatakse, mitte enne ega pärast vastavat sõnalist osa. Kui tekst peab selgitama pildil olevat infot, siis peab pilt ilmuma enne teksti või üheaegselt tekstiga.

Slaid peab jääma nähtavaks piisavalt kauaks, lubades infot tajuda ning omandada. Ka siis, kui on tegemist animeeritud teksti või graafikaga, tuleb kindlustada, et viimasena ilmuv info jääks kauemaks ekraanile.

Kuulajaskonnale vastavus

Esitlus peab vastama kuulajaskonnale. Nooremad lasevad enam tähelepanu kõrvale juhtida erinevate efektidega kui vanemad.

Loetavus

Teksti suurus peab olema nii suur, et see on loetav kõigile ruumis. Kunagi ei tohi ohverdada loetavust pannes slaidile enam materjali.

Kontrollida, et ekraanil oleks värvid üksteisest eristuvad. Seda eriti teksti- ja taustavärvi korral. Tekst peab olema nähtav.

Lisaks on toonud Cordell (2000) mõned soovitused efektiivsete slaidide valmistamiseks.

Ühel slaidil üks põhiidee.

 • Vähe teksti ühel slaidil.
 • "Burma habemeajamise reegel" - mitte tuua silme ette enamat kui te suudaksite kiirteel täis kiirusega kihutades mingilt reklaamilt tähele panna.
 • Trükikiri peab olema loetav tagumisest reast (tavaliselt vähemalt suurusega 28 punkti).
 • Valida kirjatüüp loetavuse seisukohast, mida on hea lugeda ja vältida uudseid ning "põnevaid" tüüpe.
 • Vältida täiesti suurtähtedes kirja, erand kui on tegemist lastega, kes tunnevad ainult trükitähti.
 • Vältida kogu teksti esitamist punases kirjas, mida on raske lugeda. Punane on ka ärritav värv.
 • Loetavuse seisukohalt on kõige parem vasakpoolne ja parempoolne teksti joondamine, mitte rööpjoondus (justified).
 • Kasutada mõõdukalt animatsioone ja slaidide vaheldumise efekte, mis vastasel juhul hõivavad kogu õpilaste tähelepanu.
 • Reegel on lihtsus. See, et me oskame, ei tähenda veel seda, et me peame.
 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon