Esitluse koostamine arvutil

 

Selles peatükis saad läbi videoklippide selgeks esitluse koostamise arvutil.

Esimeses Videofailis saad teada:

 • kuidas alustada esitluse loomist,
 • lisada teksti,
 • sisestada erinevat tüüpi slaide
 • ja kuidas muuta eesoleva slaidi tüüpi.

Teises Videofailis saad teada, kuidas lisada pilte esitlusele.

Kolmandas  Videofailis saad teada:

 • kuidas muuta slaidi kujundust,
 • kasutada kujundusmalle,
 • muuta nende värviskeeme
 • ning kuidas kujundada esitluses olevaid pilte.

Neljandas  Videofailis saad teada:

 • kuidas lisada slaididele erinevat tüüpi efekte: slaidide vaheldumise ehk siirdeefekte
 • ning animatsioone piltidele ja tekstidele.

Viiendas  Videofail saad teada:

 • kuidas käivitada ettekannet,
 • muuta slaidi vaateid
 • ning muuta slaidide järjekorda.

Kuuendas Videofailis saad teada:

 • kuidas oma esitlust väljaprintida nii, et mitu slaidi on ühel lehel
 • ning kuidas salvestada.

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon