Avaldus

Avaldus võimaldab Sul:
• anda tööandjale teada, millisele ametikohale kandideerid
• tuua välja Sinu isikupära ja osutada tähelepanu tugevatele külgedele
• põhjendada sobivust antud ametikohale
• näidata oma teadmisi firmast, kuhu kandideerid
• lisada midagi täiendavalt.
Erinevalt CV-st tuleb avalduses kasutada oma kirjutamis- ja veenmisoskust. Läbimõtlematult koostatud kiri võib kustutada Sinu lootused töökohale. Sama tagajärg võib olla ka sellel, kui Sa avaldust ei lisa.
Seda dokumenti on kahel kandjal:
• paberkandjal – teile vôidakse konsultatsioonifirmast oma dokumentidele vastuseks saata avalduse vorm. Samuti vôib juhtuda, et enne intervjuud palutakse teil firmas taoline dokument täita.
• elektroonilisel kujul – tavaliselt on see kättesaadav firma kodulehekülje vakantsete ametikohtade rubriigis vôi internetipôhise värbamisagentuuri andmebaasi lehel.

Kuigi ei ole olemas rangeid reegleid, tasuks lähtuda järgmistest printsiipidest:
• Nii nagu tavaline kiri, peab avaldus olema adresseeritud konkreetsele inimesele vôi firmale,
• kui kiri on koostatud vastuseks konkreetsele pakkumisele tuleb märkida, missugusele kohale kandideeritakse ning mis on pakkumise allikas (nt. “Postimees” …. kuupäevast),
• kaaskiri ei tohi olla liiga pikk – pool kuni üks lehekülg,
• see peaks sisaldama teie kohta üldist informatsiooni (detailid ilmnevad CVst) ning põhjust, miks olete pakutavast töökohast huvitatud,
• peate lisama oma isiklikud- ning kontaktandmed (isegi kui need juba CVs on),
• kiri olgu allkirjastatud.

Näidis avaldus tööle kandideerimiseks ja puhkusele minekuks.

Ülesanne 1. Kirjuta personalijuht Asja Ajajale avaldus tööleasumiseks.

  • Toitlustusega tegelev AS Parim Toit võtab tööle koka.
  • Restoran Arensburg võtab tööle köögitöölisi erinevatele ametikohtadele.

Ülesanne 2. Kirjuta puhkuse avaldus.

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon