Soovituskiri

Soovituskirja lisamine oma sooviavaldusele võib osutuda vajalikuks siis, kui Sa oled äsja lõpetanud kooli ning ei oma veel töökogemust. Samuti juhul kui oled näiteks mingi perioodi töötanud mujal riigis. Soovituskiri ei oma üldjuhul väga olulist kaalu, pigem on tegemist formaalsemat laadi dokumendiga.
Soovituse andjaks võib seega olla näiteks Sinu õppejõud ülikoolis, kursuse või uurimistöö juhendaja, samuti Sinu otsene juht, kui töötasid mõnes välisriigis asuvas ettevõttes. Soovitaja puhul on oluline, et ta tunneks Sinu töö- või õppimisstiili põhjalikumalt ning et teie koostöö oleks aset leidnud viimaste aastate jooksul.
Soovituskiri peaks sisaldama iseloomustust milline on Sinu töö- või õppimisstiil, kuidas hindab soovitaja Sinu toimetulekut antud ülesannetega, milline oled koostöös teistega, millised on Sinu olulisemad iseloomuomadused.

Ülesanne - koosta oma kaaslase kohta soovituskiri mõnda firmasse tööleasumiseks.

Lisalugemist!

Soovituskiri

Progammeerija Jaan Kivi on töötaja, kelle võib enamasti leida
oma laua tagant. Jaan Kivi töötab iseseisvalt, ega pea käima
tööaega raiskamas kolleegidega kõnelemise peale. Alati on
ta lahkesti nõus töökaaslasi aitama, kuid kunagi ei jää seetõttu
tal ülesanded tähtajaks täitmata. Tihti peab aeganõudvaid lisa-
kohustusi ja oma oskuste täiendamist tähtsamaks kui kohvi-
pause. Kivi iseloomustab tõsiasi, et tal pole vähimalgi määral
edevust, olgugi et ta on demonstreerinud äärmiselt põhjalikke
erialaseid teadmisi. Olen kindlalt veendunud, et Jaan Kivi ei ole
oskonnas mitte ainult vajalik, vaid noorusele vaatamata lausa
asendamatu töötaja. Soovitan direktsioonil Jaan Kivi tingimata
edutada, ehkki vanemate kolleegide seas võiks see vastuseisu
vallandada.

Hilisem teade.
Kui ma seda ettekannet koostasin, mis teile varem saadeti,
vahtis too idioot mul selja taga. Palun lugege seda üle rea.

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon