Volikiri

Volikiri on kirjalikus vormis antud volitus. Volikirjaga annab juriidiline või füüsiline isik ehk volitaja oma nõusoleku mingiks tegevuseks selleks määratud isikule ehk volitatule. Volikirja koostamise algatus tuleb juhtkonnalt või töötajalt, kes tööülesannete tõttu peab esindama organisatsiooni.

Volikirja tekstis volitatakse töötajat personaalselt esindama organisatsiooni või teostama tema nimel tehinguid. Volitatu nimi ja perekonnanimi trükitakse suurtähtedega nimetavas käändes koos sünniajaga või isikukoodiga. Seega saab volikirja kasutada ainult koos isikut tõendava dokumendiga. Volikirjas isikukoodi kasutamine on lubatud seadusega pandud ülesannete täitmiseks või isiku nõusolekul.

Tekstis märgitakse, milleks isikut volitatakse, samuti volikirja kehtimise aeg. Kehtivusaja lõpu määramisel tuleb jälgida, et see ei ületaks volitatu määratud ajaks sõlmitud töölepingu lõpu tähtaega. Volikiri hakkab kehtima alates allkirjastamise kuupäevast.

Volikirjale kirjutavad alla nii volitaja kui volitatu, kelle allkirjanäidist tõestab oma allkirja ja pitseriga volitaja. Kui organisatsioonil on pitsat puudu, trükitakse allkirja elemendi järel sõna "PITSATITA".

Volikirja kuupäeva märgib allkirjastaja. Volikiri registreeritakse pärast allkirjastamist ja kuupäeva märkimist.

Näidis 1. Volikiri enda esindamise kohta.

Näidis 2. Volikiri Isikliku sõiduauto kasutamise kohta.

Ülesanne 1. Koosta  ja vormista volikiri, kasutades etteantud  näidiseid. Volikirjas volitate juhataja asemel vastu võtma tellitud kaupa või tooteid. Muud andmed mõtle ise välja. 

Ülesanne 2. Koosta ja vormista volikiri, kasutades ettantud näidiseid. Volikirjas lubate isikliku sõiduki kasutusõiguse pinginaabrile. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon