Digiallkiri

Vastavalt digitaalallkirja seaduse paragrahv 4 lg 3-le peavad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning avalik-õiguslikke ülesandeid täitvad eraõiguslikud isikud hoidma üldkasutatavas andmesidevõrgus kättesaadavana teavet digitaalallkirja kasutamise võimaluste ja korra kohta nende asutuste ja isikutega suhtlemisel.

Dokumentide digiallkirjastamiseks peab Sinu arvutil olema kas väline või arvutisse sisse ehitatud digikaardilugeja.

 
ID-kaardi väine lugeja ja ID-kaardi arvutisisene lugeja

Vajalik on ka ID-tarkvara. Tarkvara saad arvutisse lisada lehelt: https://installer.id.ee/. Sellelt lehelt saad lugeda ID-kaardiga seondavast.

 

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon