Avaleht

Toitlustuse aluste kursuse eesmärgiks on aidata õppijal mõista toitlustusteenuse olemust ja saada teooriateadmisi ning praktilisi oskusi toitlustamisest. Kursus võimaldab saada üldise ülevaate toitlustussektori  olukorrast Eesti ning trendidest toitlustuses, saada teadmisi toitlustusettevõtete tüüpidest.


Kursus on abiks tervisliku toitumise põhimõtete ja toitumissoovituste tundmaõppimisel. See võimaldab omandada teadmisi ja oskusi menüüde koostamiseks ning toitude ja einete hindade kalkuleerimiseks. Kursus võimaldab  omandada teadmisi Eesti toidukultuurist ja rahvusköögist ning erinevate rahvaste toidukultuuridest. Iga teema juures on hulgaliselt kordamisküsimusi ja harjutusülesandeid  teadmiste kinnistamiseks ning loovuse arendamiseks.

Õppevahend  on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele. E-kursus on tõhusaks ja ülevaatlikuks praktiliseks abivahendiks ka alustavatele turismiettevõtjatele.

E-õppematerjal on vastavuses Turismierialade riikliku õppekava Turismimajandusõppe mooduliga.


Õppematerjalide koostajad:
Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Anne Kersna Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool
Maire Merits Tartu Kutsehariduskeskus


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 

 
 

Toitlustuse alused