E-õppe arenduskeskuse toel valminud õppematerjalid

Tagasiside teeninduses
Viimati muudetud: 2009-10-03
Turism - sissejuhatus õpingutesse
Viimati muudetud: 2009-10-03
Turismiinfokeskuse töökorraldus
Viimati muudetud: 2010-08-10
Õppekäik
Viimati muudetud: 2011-05-16
Seminaritöö - pääste halduspraktika
Viimati muudetud: 2011-01-27
Jälitustoimingute kaebemenetlus
Viimati muudetud: 2009-09-16
Kriminaalmenetluse toimingud Riigikohtu praktikas
Viimati muudetud: 2011-02-03
Politsei sund joobe tuvastamisel
Viimati muudetud: 2009-11-03
Korrakaitses isikuandmete tuvastamine
Viimati muudetud: 2009-11-03
Jälitustoimingutest teavitamine
Viimati muudetud: 2009-09-26
Pealtkuulamine
Viimati muudetud: 2009-09-16
Karistusõiguse probleemid Riigikohtu praktikas
Viimati muudetud: 2011-02-03
Väärteomenetluse erinevate liikide dokumendid
Viimati muudetud: 2008-02-19
Õigusajalugu
Viimati muudetud: 2011-01-27
Kinnipeetava ümebrpaigutamine
Viimati muudetud: 2011-01-27
Kriminaalmenetluse toimingud Riigikohtu praktikas
Viimati muudetud: 2011-02-03
Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vanglast vabastamine
Viimati muudetud: 2011-01-27
Kinnipeetavale lubatud asjad
Viimati muudetud: 2011-01-27
Kinnipeetavale keelatud asjad
Viimati muudetud: 2011-01-27
Õigusfilosoofia põhimõisted
Viimati muudetud: 2011-01-27
Päästeala organisatsioon ja juhtimine
Viimati muudetud: 2011-02-03
Päästeala ennetustöö
Viimati muudetud: 2011-02-03
Kinnipeetava paigutamine vanglasse
Viimati muudetud: 2011-01-27
Teadustöö eetilised aspektid
Viimati muudetud: 2009-11-19
Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine
Viimati muudetud: 2012-04-13
Karistusõiguse probleemid Riigikohtu praktikas
Viimati muudetud: 2011-02-03
Õigusfilosoofia. Filosoofid
Viimati muudetud: 2011-02-03
Kinnipeetava lühiajaline kokkusaamine
Viimati muudetud: 2011-01-27
Teeninduskett
Viimati muudetud: 2009-10-05
Veaolukorrad teeninduses
Viimati muudetud: 2009-10-05
Sült - Õpiobjekti tutvustus
Viimati muudetud: 2010-09-27
Turunduse tähtsus turismiettevõttele
Viimati muudetud: 2009-10-03
Tulekahju tekkepõhjused ning vältimise meetmed
Viimati muudetud: 2010-04-10
Toidupaigutamise õpiobjekt
Viimati muudetud: 2009-08-17
Lammaste pügamine ja villa esmane käitlemine
Viimati muudetud: 2010-11-09
Hõbe- ja sinirebaste värvusmutandid ja nende kasvatamine
Viimati muudetud: 2010-11-11
Minkide värvusmutandid ja nende kasvatamine
Viimati muudetud: 2010-10-14
Lambakasvatus Eestis
Viimati muudetud: 2010-11-09
Lambakasvatussaadused
Viimati muudetud: 2010-11-11
Reisikorraldaja ja turisti dialoog
Viimati muudetud: 2009-09-18
Päästeala haldusmenetluses sooritatavad menetlustoimingud ja eelhaldusakt
Viimati muudetud: 2009-07-03
Veinide degusteerimine
Viimati muudetud: 2009-12-21
Suurköögid
Viimati muudetud: 2010-09-26
Lääne- ja Põhja-Eesti vaatamisväärsused
Viimati muudetud: 2009-12-21
Jätkusuutlik arendustegevus
Viimati muudetud: 2011-04-09
Kalkulatsioonikaardid
Viimati muudetud: 2010-04-26
Toitumine koolieas
Viimati muudetud: 2009-12-28
Õppekorraldus EHTE-s
Viimati muudetud: 2013-08-29
Kohvikud
Viimati muudetud: 2010-05-07
Selvelauad
Viimati muudetud: 2009-10-03
Mikroobsed toidunakkused ja mürgistused
Viimati muudetud: 2009-12-21
Eesti turismigeograafia
Viimati muudetud: 2009-12-21
Meeskonnatöö
Viimati muudetud: 2009-12-02
Kalasupp
Viimati muudetud: 2010-09-27
Teadustöö eetilised aspektid
Viimati muudetud: 2009-11-19
Mikrobioloogia ajalugu
Viimati muudetud: 2009-12-21
Internetiturundus
Viimati muudetud: 2009-10-05
Haldusmenetluse põhimõtted ja nende arvestamine päästealases haldusmenetluses
Viimati muudetud: 2009-07-08
Ekskursiooni läbiviimise metoodika
Viimati muudetud: 2009-12-27
Avalik esinemine
Viimati muudetud: 2009-12-21
Inimese mikrofloora
Viimati muudetud: 2009-12-28
Liha-klimbisupp
Viimati muudetud: 2010-09-27
Inimeste tulekahjust teavitamise süsteemid ja viisid
Viimati muudetud: 2010-04-10
Sündmusturundus
Viimati muudetud: 2009-10-03
Esmamulje teeninduses
Viimati muudetud: 2009-10-05
Turismi ajalugu
Viimati muudetud: 2012-11-14
Muusikaõpe rekreatsioonikorraldus-animatööri õppes
Viimati muudetud: 2012-11-14
Töökohad garaazis
Viimati muudetud: 2012-10-23
Kommunikatsioon
Viimati muudetud: 2012-11-14
Reisikorraldaja ja kliendi dialoog (konverentsiturism)
Viimati muudetud: 2009-10-03
Kelneri töövõtted
Viimati muudetud: 2013-01-02
Suhtlusõpetus
Viimati muudetud: 2009-12-21
Lauakatmine
Viimati muudetud: 2015-10-12
Teeninduskeel
Viimati muudetud: 2009-10-05
Looduse vahendamine
Viimati muudetud: 2009-12-21
Spetsialiseerumine maaturismis
Viimati muudetud: 2009-12-21
Negatiivne klienditeenindus
Viimati muudetud: 2009-12-21
Klientide rühmitamine
Viimati muudetud: 2009-10-03
Andmete kogumine kvalitatiivses uuringus: intervjuu
Viimati muudetud: 2009-11-19
Toitlustusettevõtte seadmed - ettevalmistusseadmed
Viimati muudetud: 2010-08-17
Narkootikumide tuvastamine - Mis? Kuidas? Mida? Milline?
Viimati muudetud: 2009-09-18
Enesekaitse õppevideod II
Viimati muudetud: 2010-05-28
Hulgipostitus
Viimati muudetud: 2010-12-16
Restoranid
Viimati muudetud: 2010-05-07
Kissellid, magusad supid ja kompotid
Viimati muudetud: 2013-10-25
Enesekaitse õppevideod
Viimati muudetud: 2010-05-28
Tulekahju avastamis- ja kustutamisseadmed
Viimati muudetud: 2010-04-10
Loodusvaatlusmatk
Viimati muudetud: 2009-12-28
Teenindusviisid
Viimati muudetud: 2009-12-21
Pneumaatika ja hüdraulika alused - ekursus
Viimati muudetud: 2012-10-17
Lisanditega sõira valmistamine
Viimati muudetud: 2010-04-20
Mõõtmestamine AutoCad keskkonnas
Viimati muudetud: 2009-12-21
Toitlustuse alused
Viimati muudetud: 2009-10-04
Retsepti standardiseerimine
Viimati muudetud: 2010-10-04
Arvuti- ja asjaajamisõpe
Viimati muudetud: 2009-12-27
Päästeala haldusmenetluse lahendid - haldusakt, toiming ja -leping
Viimati muudetud: 2009-07-18
Mittemikroobsed toidumürgistused
Viimati muudetud: 2009-12-21
Päästeasutustele esitatavate pöördumiste liigid, pöördumise eristamine ja menetlus
Viimati muudetud: 2009-07-08
Müügijuhi ja kliendi vaheline suhtlus
Viimati muudetud: 2010-09-28
Turismiettevõtte siseturundus
Viimati muudetud: 2009-10-03
Tegutsemine tulekahju korral
Viimati muudetud: 2010-04-10
Kinnisvara värk
Viimati muudetud: 2009-12-21
Politsei õigused
Viimati muudetud: 2010-03-19
Turismiettevõtte tooted ja teenused
Viimati muudetud: 2009-10-03
Transpordivahendite dokumendid
Viimati muudetud: 2012-01-22
Kehakeel teeninduses
Viimati muudetud: 2009-10-03

HITSA, 2018, info@hitsa.ee