Kirjalik töö

Oluline!

Töö vormistatakse A4-formaadis valgele lehele.
Lehe vabad servad (äärised): vasakul 3 cm, paremal 2cm, ülal ja all 2 cm.
Tekstikiri 12-punktiline ja 1,5 reavahega ning lõiguvahega 12 punkti.
Põhipealkirjad kirjutatakse suurte tähtedega 16-punktilisena paksus kirjas. Põhipealkirjad algavad uuelt lehelt. 
Pealkirja ja sellele järgneva teksti vahele jäetakse vähemalt 1 tühi rida. Alapealkirjad on kirjatähtedega 14-punktilise suurusega.
Pealkirjade järele ei panda punkti.
Leheküljenumbrid on töö all keskel väljaarvatud tiitellehel.

Tiitellehe näidis.

Kuidas seda kõike teha, leiad altpoolt toodud vastavast juhendist. Juhendid on pdf-failidena, seega peaksid igas arvutis avanema. Ja, kui Sul ei avane, siis vastava programmi Adobe Acrobat Readeri saad oma arvutisse salvestada siit: http://get.adobe.com/reader/

Juhendid

Juhendite järgi ei pea sa töötama järjest, vaid vali sobiv.

 • Sissejuhatav osa, erinevad juhendid, teksti õigesti kopeerimine.  Juhend
 • Lehekülje seaded, vabad ääred, üksiku lehe keeramine põikiasendisse. Juhend
 • Pealkirjade ja sisuteksti laadid. Juhend 1, Juhend 2
 • Leheküljenumbrite lisamine. Juhend
 • Loetelud. Juhend
 • Pildid. Juhend
 • Tabelid. Juhend
 • Sisukorra koostamine, tiitelleht. Juhend
 • Õigekiri ja poolitus. Juhend
 • Viitamine ja kasutatud allikad. Juhend
 • Printimine,  salvestamine pdf-na. Juhend

Tööleht. Vormista referaat Lapimaast juhendi järgi. Vormistamist vajava faili saad salvestada siit.

Tööleht. Vormista Kuressaare Ametikooli sisekorra eeskirjad vastavalt juhendile. Sisekorra eeskirjade faili saad salvestada siit.

 

Ülesanne. Vormista fail Eesti riik kooli kirjalike tööde juhendi järgi. Abiks on sulle lehekülg videojuhenditega: http://web.ametikool.ee/anne-li/referaat/

Ülesanne. Vormista fail Arvutiga töötamise ohutusnõuded, kasuta samu võtteid, mida omandasid Kuressaare Ametikooli sisekorra eeskirju vormistades.

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon