Erialased tekstid

Harjutused salvesta kõigepealt oma arvutisse, seejärel täida ning saada õpetajale.

Kokku- ja lahkukirjutamine

Kokku- ja lahkukirjutamise reeglid Eesti Keele Instituudi kodulehel http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=8 

Harjutus 1. Ühenda kokkukirjutatavad sõnad

Harjutus 2. Ühenda kokkukirjutatavad sõnad

Sõnade tähendus

Sõnade tähenduse ja õigekirja kontrollimiseks võib abi olla Toidutare sõnastikust http://www.toidutare.ee//termin.php

Harjutus 3. Kirjuta eestikeelne tähendus

Lisa puuduvad tähed

Tutvu täheortograafiga Eesti Keele Instituudi kodulehel http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=6 ja täida vastavad harjutused.

Harjuta eneskontrollimiseks.

Harjutus 4. Lisa kas š või s, ž või z

Harjutus 5. Lisa puuduvad tähed

Harjutus 6. Lisa kas k või g, p või b, t või d 

Selgitava teksti kirjutamine

Harjutus 7. Kirjuta, milliseid toite saab valmistada antud komponentidest

Harjutus 8. Paiguta iga lõigu ette sobiv sõna

 

 

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon