Kehakeel teeninduses

Õppematerjalid

  1. Klienditeenindaja mitteverbaalsed suhtlusvahendid
  2. Hääle kasutamine teenindussuhtluses
  3. Miimika kasutamine teenindussuhtluses
  4. Silmside kasutamine teenindussuhtluses
  5. Pealiigutused teenindussuhtluses
  6. Kehaliigutused teenindussuhtluses
  7. Ruumiline ja sõnaline distants ning puudutused teenindussuhtluses
  8. Teenindaja välimus kui suhtlusvahend
  9. Kuulamine kui suhtlusvahend

Joonis 1. Teenindaja kehakeel

Alammenüü

 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses