Kehaliigutused teenindussuhtluses

Kehaliigutused tähendavad viisi, kuidas seistakse, istutakse ja liigutakse, ¸este ja väga mitmesuguseid kehahoiakuid (poose), kõnnakut. Ka need võivad eri kultuurides olla eritähenduslikud.

? Mõelge kaasa

Millised ¸estid (liigutused) soodustavad, millised on neutraalsed ja millised takistavad teenindussuhtlust (A.Kidroni järgi)?

 • plastilised
 • graatsilised
 • jõulised
 • kiired
 • kontrollitud
 • mõõdukad
 • nõtked
 • katkendlikud
 • ühtlased
 • loiud
 • nurgelised
 • kärsitud
 • kaootilised
 • närvilised
 • jõuetud
 • abitud

Milliseid ¸este veel oskate nimetada?

? Mõelge kaasa

Milline kehahoiak soodustab, milline on neutraalne ja milline takistab teenindussuhtlust (A.Kidroni järgi)?

 • sirge
 • rühikas
 • vaba
 • pingul
 • lõtv
 • sõbralik
 • jäik
 • vimmas
 • küürus
 • lodev

Milliseid kehahoiakuid veel oskate nimetada?

? Mõelge kaasa

Millised kehapoosid soodustavad, millised on neutraalsed ja millised takistavad teenindussuhtlus (A.Kidroni järgi)?

Millised on avatud kehapoosid? Tooge näiteid.

Millised on suletud kehapoosid? Tooge näiteid

? Mõelge kaasa

Milline kõnnak soodustab, milline on neutraalne ja milline takistab teenindussuhtlust (A.Kidroni järgi)?

 • kindel
 • vaaruv
 • tasakaalukas
 • hoogne
 • kiire
 • korrapärane
 • närviline
 • kerge
 • graatsiline
 • mõõdetud
 • sõjaväelaslik
 • tantsisklev
 • lõtv
 • vaba
 • pinges
 • puine
 • kramplik

Milliseid kehahoiakuid veel oskate nimetada?

 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses