Miimika kasutamine teenindussuhtluses

Miimika peegeldab inimese mitmesuguseid seisundeid. Miimikat võib tavaliselt allutada tahtekontrollile ning seetõttu on võimalik esile kutsuda soovitavat näoilmet. Paljudes teenindusstandardites on kirjas nõue, et teenindaja peab kliendile naeratama ja jätma endast sõbraliku ja lahke mulje. Parim, kui naeratus tuleb siiralt ja südamest. Kui see veel nii välja ei kuku, siis on ilmselt ka veidi ebasiiras naeratus siiski parem kui teenindaja surmtõsine või ükskõikne näoilme. Teenindaja vähemalt püüab (õppida naeratama)!

? Mõelge kaasa

Milline näoilme soodustab, milline on neutraalne ja milline takistab teenindussuhtlust (A.Kidroni järgi)?

  • aval
  • ilmekas
  • lõõgastunud
  • naeratav
  • tõsine
  • morn
  • tusane
  • karm
  • ilmetu
  • pilves
Milliseid näoilmeid veel oskate nimetada?

Joonis 3. Miimika kasutamine
Allikas: http://www.flickr.com


 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses