Silmside kasutamine teenindussuhtluses

Silmad ja silmside annavad väga palju informatsiooni ja näitavad  alati ka suhtlemisvalmidust. Kontakti saavutamiseks tuleb  suhtluspartnerile silma vaadata – saavutada silmside.

Tavaliselt vaadatakse rohkem otsa kuulamise kui rääkimise ajal ja loomulikult ei tähenda silmside pidevat otsavahtimist.

? Mõelge kaasa

Milline pilk (vaade) soodustab, milline on neutraalne ja milline takistab teenindussuhtlust (A.Kidroni järgi)?

 • avameelne
 • uudistav
 • rõõmsameelne
 • uuriv
 • takseeriv
 • kriitiline
 • tühi
 • jäine
 • luurav
 • vilav
 • eemalviibiv
 • irooniline
 • osavõtlik
 • väsinud
 • üleolev

Silmside
Joonis 4. Otsene silmside
(Allikas: Clayton,P. 2004.
Kehakeel töökeskkonnas)

Milliseid pilkusid veel oskate nimetada?
 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses