Õppeülesanded

1. õppeülesanne. Õppematerjalide läbitöötamine, individuaalne töö, maht 1 t

2. õppeülesanne. Juhtumite analüüs: negatiivne näide, positiivne näide, individuaalne ja rühmatöö, maht 1 t

3. õppeülesanne. Positiivse kogemuse esiletoomine. Juhtumid, maht 1 t

4. õppeülesanne. Õppija eneseanalüüs kehakeele kasutajana, individuaalne töö, maht 1 t

Alammenüü

 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses