1. Õppeülesanne

Teema õppematerjalide läbitöötamine
Individuaalne töö

Õppija juhis:

  1. Töötage läbi õppematerjal
  2. Tehke õppematerjalide juures toodud mõtlemisülesanded
 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses