4. Õppeülesanne

Õppija mitteverbaalse suhtlemise eneseanalüüs
Individuaalne kirjalik töö. SWOT-analüüs

Õppija juhis

 1. Analüüsige enda kehakeele kasutamist suhtlemisel
 2. Pöörake tähelepanu oma:
  • hääletoonile
  • kõne kiirusele
  • miimikale
  • silmsidele
  • pealiigutustele
  • seismis- ja istumisviisile
  • poosidele
  • ¸estidele
  • liikumisviisile
  • riietusele, soengule, ehetele, lõhnale jne
 3. Koostage kirjalik eneseanalüüs kehakeele kasutamise oskusest suhtlemisel (tugevused, nõrkused, arendamisvõimalused)
 4. Sõnastage enese arendamise vajadused kehakeele kasutajana teenindussuhtluses
 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses