3. Õppeülesanne

Positiivse kogemuse esiletoomine. Juhtumid
Rühmatöö

Võib kasutada ka valmis juhtumeid videoklipil.

Õppija juhis

  1. Tooge rühmas välja positiivse kehakeele näited oma kliendikogemustest
  2. Analüüs, kas vastab kõigi rühma liikmete kujutlusele positiivsest kehakeelset
  3. Püüdke algul 1 minuti jooksul enda tunnetes selgusele jõuda
  4. Järgneb avatud diskussioon

 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses