2. Õppeülesanne

Juhtumite analüüs
Individuaalne töö

Õppeülesande võib sooritada iseseisva tööna või auditooriumis

Õppeülesandel on kaks varianti

Alammenüü

 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses