Teenindaja välimus kui suhtlusvahend

Klienditeenindaja mitteverbaalsete suhtlusvahendite hulka kuuluvad ka tema riietus, soeng, ehted, lõhnad ja meik, mis annavad teavet teenindaja suhtumisest nii iseendasse kui ka klientidesse. Võtmesõnadeks on siinjuures puhtus, korrektsus ja tagasihoidlikkus, aga ka oma organisatsiooni standarditest, nõuetest või kokkulepetest kinnipidamine.


 

 
 

 
 
 
 
Kehakeel teeninduses