Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine
AVALEHT > HARJUTUSED > 5. Kaasus

5. Kaasus

Kinnipeetav Jaanus Kullamäe on lubatud Mummu Vangla direktori 01.02.2008 käskkirjaga nr 123 pikaajalisele kokkusaamisele oma faktilise abikaasa Riina Sääsk'iga. Vastavalt 27.02.2008 kinnitatud pikaajaliste kokkusaamiste graafikule toimub pikaajaline kokkusaamine 07.—09.03.2008. 05.03.3008 toimub Mummu Vangla 2. eluosakonnas päeva ajal kaklus, milles osaleb mitmeid kinnipeetavaid. Samal päeval võetakse seletused kõigilt kinnipeetavatelt, kes võisid kakluses osaleda, seda õhutada või kaklust pealt näha. Vaadati läbi ka turvakaamera salvestus, millest võis üheselt tuvastada, et kaklus sai alguse kambrist II-211, kuid osalejatest suudeti tuvastada pildi halva kvaliteedi tõttu vaid üksikuid. Seletus võeti ka kinnipeetav Jaanus Kullamäe'lt, kes seletuse kohaselt viibis temale määratud kambris II-232, mis asub selle kambri, millest kaklus alguse sai, vastas. Kinnipeetav Jaanus Kullamäe seletuse kohaselt ei teadnud ka kakluse algatajast ega näinud täpselt, kes kakluses osalesid. Samuti eitab ta, et oleks ise kakluses osalenud. Vanglaametnik Julia Niitvälja hinnangul on Jaanus Kullamäe kinnipeetavate seas autoriteetne isik ning ei ole tõenäoline, et kaklus võinuks toimuda tema osavõtu, teadmise või õhutamiseta või ta ei oleks sellest viivitamatult teada saanud. Samas ei ilmne ka teiste kinnipeetavate seletustest Jaanus Kullamäe seotus kaklusega. Siiski usub inspektor-kontaktisik Julia Niitvälja, et tal õnnestub mõne päeva jooksul tõestada, et kinnipeetav Jaanus Kullamäe kas osales kakluses, õhutas kaklust või vähemalt varjas seletuse andmisel vangla julgeoleku seisukohalt olulisi andmeid. Sellega seoses otsustab ta distsiplinaarasja uurimise ajaks kinnipeetav Jaanus Kullamäe'd pikaajalisele kokkusaamisele Riina Sääsk'iga mitte lubada.

ÜLESANNE: Analüüsi, kas vangla otsus mitte lubada kinnipeetav Jaanus Kullamäe'd pikaajalisel kokkusaamisele on õiguspärane ning kas inspektor-kontaktisik võis sellist küsimust otsustada?

Alammenüü