Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine
AVALEHT > HARJUTUSED > 4. Kaasus

4. Kaasus

Kinnipeetav Rivo Paas taotleb 12.09.2007 pikaajalist kokkusaamist oma faktilise abikaasaga. Kokkusaamise taotlusesse märgib kinnipeetav, et tema faktiline abikaasa tuleb kokkusaamisele koos enda kümne aastase tütrega. Mummu vangla direktor annab kokkusaamiseks, kinnipeetava soovitud ajal, loa.

22.10.2007 saabub kokkusaaja Liina Rays koos oma tütre Carol Rays'iga Mummu vanglasse. Kokkusaajatel palutakse ära anda kõik kinnipeetavale keelatud esemed. Läbiotsimise käigus avastavad vanglaametnikud kokkusaajate asjade hulgast kaks kummist palli, läbimõõduga 3 cm. Vanglaametnik selgitab Liinale, et mänguasju võib kaasa võtta üksnes eelkooliealisele lapsele, kuid kuna Carol on juba kümne aastane, ei saa ametnik talle mänguasjade kaasa võtmist lubada. Liina selgitab ametnikule, et tegemist ei ole mänguasjade, vaid terapeutiliste vahenditega, millega Carol peab igapäevaselt harjutama, et taastada autoavariis kannatada saanud parema käe tööd. Ametnik küsib kokkusaajatelt arsti tõendit selle kohta, kuid kuna seda anda ei ole, võtab pallid kokkusaamise toimumise ajaks hoiule. Veel avastab ametnik kokkusaajate asjade hulgast insuliiniampullid, süstlad ja kotitäie erinevaid toiduaineid. Ametnik jääb kokkusaajatele küsivalt otsa vaatama ning Liina selgitab, et tal on suhkrutõbi, mis ei ole küll väga tõsine probleem, kuna ta järgib spetsiaalset dieeti, kuid kuna ta täpselt ei teadvat, millist toitu vangla pakub, võttis ta igaks juhuks oma toidu ja ka insuliini kaasa. Ametnik küsib jälle kokkusaaja käest arsti tõendit, kuid kuna seda ei ole, võtab nii toidu kui ka insuliini ja süstlad kokkusaamise ajaks hoiule. 23.10.2007 pöördub kinnipeetav Rivo Paas vanglaametnike poole, ning teatab, et tema naisel on paha ning ta vajab arstiabi. Mõne hetke pärast saabub vangla meditsiinitöötaja, kes avastab, et kokkusaajal on insuliini¨okk ning annab vajalikku arstiabi. Vangla korrapidaja leiab, et kokkusaamine ohustab kokkusaaja elu ja tervist ning katkestab kokkusaamise.

ÜLESANNE: Analüüsi, kas vangla on käitunud õiguspäraselt?

Alammenüü