Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine
AVALEHT > HARJUTUSED > 2. Kaasus

2. Kaasus

Heiki Saalim on sündinud 03.04.1977 Tartus. 2005.a omandas Heiki Saalim keskhariduse ja asus tööle Jõgeva linna autolukksepana. 1999.a abiellus Heiki Saalim, kuid 2003.a abielu lahutati. Alates 2002.a töötas Heiki Saalim spetsialistina Pajusalu kalakasvatuses. Heiki Saalim asus 2003.a kaugõppe teel omandama kõrgharidust Eesti Põllumajandusülikoolis kalakasvatuse erialal.

Süüdistuse kohaselt viibis Heiki Saalim 05.11.2004 hilisõhtul Jõgeva kultuurimaja lähikonnas asuvas linnapargis. Umbes kell 11:30 läks Heiki Saalim kultuurimajast läbi pargi saatma alaealist Jelena Dostojevskaja't ja jätkas kaasasolnud viina joomist pargipingil. Samas pargipingil hakkas Heiki Saalim saadetavat Jelena Dostojevskaja't ründama suguühendusse astumise eesmärgil. Jelena Dostojevskaja keeldus suguühtesse astumisest öösel ajal pargipingil, kus noori võidakse näha. Vastupanu ületamiseks ja füüsilise üleoleku rõhutamiseks tõukas Heiki Saalim Jelena Dostojevskaja asfaldile pikali, kägistas teda ning appi karjetest hoolimata riietas rünnatava lahti ja sooritas vastupanu ületamise järel temaga suguakti. Jelena Dostojevskaja hirmutamiseks lõi Heiki Saalim teda korduvalt näkku. Pärast teo toimepanemist viis Heiki Saalim Jelena Dostojevskaja, kes oli ¨okis ega nõustunud vanematekoju minema, tema käsutuses olevasse korterisse. Tegu pandi toime kaupluse "Karumõmm" turvakaamera piirkonnas.

Heiki Saalim ilmus 06.11.2004 hommikul ise politseisse süüd ülestunnistamisele ning avaldas kahetsust kohtuistungil. Jelena Dostojevskaja 06.11.2004 ülekuulamisel antud ütluste kohaselt oli pärast tegu Heiki Saalim tema eest hoolitsenud ja pidevalt vabandanud. Heiki Saalim'il ei ole varem karistatud. Jõgeva Maakohtu 21.11.2005 otsusega mõisteti Heiki Saalim süüdi KarS § 141 lg 2 p 2 järgi ning koostoimes KarS § 57 lg 1 p 1, 2 ja 3 ja § 61 koostoimes teda karistati 3 aastase vangistusega. Heiki Saalim'it ei viibinud eeluurimise ajal vahi all ning kohtuotsusega kohustati teda ilmuma karistuse kandmiseks Tartu Vanglasse 02.04.2005 hiljemalt kell 14:00. Heiki Saalim loobus apellatsioonist kohtuistungil ning ilmus õigeaegselt karistust kandma.

Vanglas jätkab Heiki Saalim hariduse omandamist ning tellib raamatukogu kaudu EPA raamatukogust erialast kirjandust. Heiki Saalim ei ole vangistus täitmise ajal pannud toime distsiplinaarsüütegusid ega õigusrikkumisi. Tartu Vangla direktori 11.05.2005 käskkirjaga lubatakse Heiki Saalim'il kasutada isiklikku sülearvutit (VangS § 31 lg 2) ning saada ja saata vangla järelevalve all e-posti. Kinnipeetava suhted teiste kinnipeetavatega on vangistusosakonna andmetel head. Julgeolekuosakonna andmetel on Heiki Saalim'il säilinud suhted perekonna ja Jelena Dostojevskajaga, kes kõik teda nii emotsionaalselt kui ka majanduslikult toetavad.

03.07.2005 esitab kinnipeetav Heiki Saalim taotluse: "Palun lubada minul pikaajaliselt kokku saada Jelena Dostojevskaja'ga, isikukood 4861204XXXX, elukoht Jaama põik 7, 48307 Jõgeva, telefon 77 234X4. Oleme suhelnud alates 2002.a ning mullune sündmus, mille tõttu ma vangis olen, ei suutnud meid lahutada. Jelena Dostojevskaja on saanud nüüd täisealiseks ning me soovime tulevikus abielluda. Jelena Dostojevskaja on pikaajalise kokkusaamisega nõus ja soovib seda." Tartu Vangla julgeolekuosakond küsitleb telefoni teel Jelena Dostojevskajat ja veendub, et Jelena Dostojevskaja tõepoolest soovib kinnipeetav Heiki Saalim'uga kokku saada ning temale ei ole avaldatud selleks survet. Ühtlasi selgitatakse välja, et Jelena Dostojevskaja on käinud vangistuse kestel 7 korral lühiajalisel kokkusaamisel ning kinnipeetav suhtleb temaga nii kirja- kui ka telefoni teel.

ÜLESANNE: Analüüsi, kas Tartu Vangla saab anda Heiki Saalim'ile loa pikaajaliseks kokkusaamiseks Jelena Dostojevskaja'ga VangS § 25 alusel või keelduda selle andmisest?

Alammenüü