Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine
AVALEHT > HARJUTUSED > 2. Kaasus > LAHENDUS

LAHENDUS

VangS § 25 lg 1 on määratud üheselt kindlaks nende isikute ring, kellega kinnipeetav võib taotleda pikaajalist kokkusaamist. Vanglale ei ole antud kaalutlusõiguse alusel volitust lubada kinnipeetavat pikaajalistele kokkusaamistele teiste isikutega, sõltumata taotletava kokkusaaja ja kinnipeetava suhete lähedusest. Kuna kaasuse andmetest ei nähtu, et Heiki Saalim'il oleks olnud Jelena Dostojevskaja'ga enne vangistust ühine majapidamine või ühine laps, siis ei saa käsitleda Jelena Dostojevskaja't ka faktilise abikaasana. Seadus ei luba pikaajalist kokkusaamist tulevase abikaasaga. Seega ei saa vangla anda kinnipeetav Heiki Saalim'ile luba pikaajaliseks kokkusaamiseks Jelena Dostojevskaja'ga.

 

Märkus: Kinnipeetav võib soovi korral vanglas abielluda Jelena Dostojevskaja'ga. Sellisel juhul on tegemist abikaasadega ja kinnipeetav saab taotleda nende pikaajalisele kokkusaamisele lubamist.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License. R.Sults ja S.Põllumäe 14.04.2008