Kinnipeetava pikaajaline kokkusaamine
AVALEHT > HARJUTUSED > 1. Kaasus

1. Kaasus

Kinnipeetav K.K. ja tema abikaasa vahel toimub pikaajaline kokkusaamine Mummu vangla pikaajaliste kokkusaamiste toas. 15.08.2007 toob valvur kokkusaajatele lõunasööki, kui avastab, et kokkusaaja suitsetab selleks ettenähtud kohas kokkusaamiste toa ees koridoris. Vanglaametnik küsib kokkusaajalt, kust kokkusaaja on saanud suitsetamistarbeid? Kokkusaaja vastab, et suitsetamistarbed sai ta oma abikaasa käest. Seepeale käsib vanglaametnik kokkusaajal tema valduses olevad suitsetamistarbed (poolenisti täis suitsupakk "Marlboro" ja tikutoos) ametniku kätte anda, kuna kokkusaajal ei olevat lubatud kokkusaamisel suitsetamistarbeid omada. Kokkusaaja vaidleb küll vastu. kuid vanglaametnik jääb enesele kindlaks. 15.08.2007 kirjutab valvur ettekande, milles märgib, et kinnipeetav K.K. pikaajalisel kokkusaamisel on rikutud vangla sisekorraeeskirja nõudeid ning kokkusaamine tuleks koheselt lõpetada, kuna kokkusaaja käest avastati keelatud esemed - suitsetamistarbed. Keelatud eseme omamisega ohustas valvuri hinnangul kokkusaaja vangla julgeolekut ning julgeoleku ohustamise lõpetamiseks tuleb kokkusaamine koheselt lõpetada.

ÜLESANNE: Analüüsi, kas kokkusaaja omas keelatud esemeid ja kas on alust kokkusaamist lõpetada? Kui on alus kokkusaamine lõpetada, siis kes ja millisel viisil peaks kokkusaamise lõpetama?

Alammenüü