Avaleht > Ohud

Ohud


Esinemispalavik võib laieneda ka igapäevastele toimingutele. Keegi esinemispalaviku all kannatav inimene ütles: "Iga tähtsama sündmuse puhul kardan, kas ei juhtu midagi halba, mis võiks rikkuda minu autoriteeti ja head nime." Ja nende "tähtsamate sündmuste" alla käivad ta juures ka elu igapäevaseimad toimingud. Ta kardab muuseas näiteks, et söögiajal pala võiks karata kurku ja siis teistel võiks jääda mulje, et ta ei oskagi süüa. Asjatoimetustel ta kardab käia mitu korda läbi ühe ja sama tänava, sest inimesed võiksid mõtelda, et ta käib tütarlapsi taga ajamas, mis ta muidu edasi-tagasi sõelub. Eriti raske olevat tal lehekioskitest mitu korda mööda minna, sest lehemüüjad panevad seda kindlasti tähele, et ta edasi tagasi sekeldab. On loomulik, et iga tegevuse puhul on võimalik ebaõnnestuda, iga toimingut võivad teised tõlgendada valesti, kuid on vale nii tugevasti kaitsta oma head nime ja au, et muutub võimatuks iga eluline toiming. Au ja lugupidamine on nagu kingitus, mis saab osaks siis, kui inimene elab mõistlikku produktiivset ja täiuslikku elu. Au taga ajama hakates asetab inimene end ohtu kaotada au.


 
Avalik esinemine