Avaleht > Kõne koostamine

Kõne koostamine


Kõnelemine on suhtlus kahe või enam inimese vahel sõnalise, aga ka sõnatu keele  (nt. kehakeele) vahendusel. Infot saab edastada ka kirjalikus vormis, mistõttu tuleb kaaluda, kas kõne pidamine on just selle info edastamiseks parim viis.

Enne kui teha otsus mingil teemal avalikult üles astuda, on tarvis selgeks teha, kas kuulajatele on midagi uut öelda. Edukas suhtlus toimub ainult siis, kui kõneleja suudab arvestada kuulajatega, kohandada kõne nende ootustele ja vajadustele ning väärtustab tagasisidet.

Et oma mõtteid teistele aursaadavalt ja huvitavalt esitada, on tarvis teha palju eeltööd, tunda kõnekunsti reegleid ning arvestada nendega. Millest ja kuidas kõneleda, sõltub eelkõige kõne eesmärgist. Edukas kõne pakub vajalikku infot ning täiendab inimese senist maailmapilti.

Kõne eesmärk võib olla ka teiste veenmine. Heale kõnele reageerib kuulajaskond elavalt ning lahkub rahulolevana. Meeldejäävalt esitatud kõnel võib olla sügav mõju nii üksikisikule kui ka kogu ühiskonnale. 

NB! Kes suudab oma mõtteid mõjuvõimsalt esitada, see suudab ka oma ideid tutvustada ning levitada.

Kõne ettevalmistamisel ja esitamisel võiks silmas pidada järgnevalt:

  • süsteemsus – teave tuleb esitada struktureeritult ning mõelda, kuidas ka kuulajad saaksid sellest tuge uue info vastuvõtmisel.
  • kontsentreeritus – keskendumine kõige olulisemale, sest see hõlbustab mõistmist.
  • ea- ja jõukohasus – kuulajate vanuse ja eelneva kogemuse arvestamine, info edastamine tõusujoones, s.t kergemalt raskemale.
  • näitlikustamise – näidete, pildimaterjali vm kasutamine arusaamise hõlbustamiseks, lisa- ja jaotustmaterjalide jagamine.
  • rakendamine – uue teabe rakendusvõimaluste tutvustamine.
  • kordamine – olulise, ka  keeruka teabe rõhutamine, kordamine ning ümbersõnastamine.
  • osalemine – kuulajate kaasamine käsitletava probleemi arutellu (küsimuste esitamine, tagasiside), nende individuaalsuse arvestamine.
  • aja kasutamine – intensiivse  teabeedastuse vahel puhkepauside tegemine, et kuulajad saaksid infot mõtestada ning lõdvestuda.
 
Avalik esinemine