Avaleht > Kodused tööd

Kodused tööd


Kodune töö nr 1
Leida üks intervjueeritav, kellega viia läbi umbes 10-minutiline intervjuu. Intervjuu teema valib igaüks ise. Intervjuu on soovitav võtta videosse (või siis kassetile). Hiljem saate sellele samale kodutööle lisaülesande. Vaata näidisvideot siit!

Kodune töö nr 2
Mõelda välja seltskonnamäng ja esitleda seda grupile nii, et grupp saaks kaasa mängida. Õpetajale esitada töö vormistatuna kirjalikult.

Kodutööde esitamise tähtaja saab teada tunnis!


Arvestuse saamiseks


1.  Esitada kirjalik nimeline tagasiside A4 lehel iga auditoorse kohtumise korra lõpus, vastates avatud vormis järgmistele küsimustele:
  • Mis oli õppekogunemisel hästi ja mis halvasti?
  • Mis olid 3 kõige olulisemat asja, mida said teada või õppisid õppekogunemise käigus?
2. Hinnatakse osalemist grupitöödes.

3. Hindamisel võetakse aluseks tundidest osavõttu, st osalemist vähemalt 80% tundidest. Vähema osalemise korral kirjalik lisatöö.


Alamenüü

 
Avalik esinemine