Avaleht > Kursused avaliku esinemise jaoks

Kursused avaliku esinemise jaoks


Inimesed, kes kardavad suurema rahvamassi ees esineda või kes lihtsalt ei oska ennast väljendada, neile korraldatakse erinevaid kursusi.

Kursuste eesmärgid on:

 • Omandada teadmisi ja kogemusi erinevatest kõnetüüpidest, kõnede ülesehitusest ja ettevalmistusest ning kõnedega esinemisest.
 • Anda teadmisi ja oskusi, kuidas mõjuvalt ja veenvalt esineda.
 • Anda juurde enesekindlust.
 • Õppida esinemiseks valmistuma, lihvida esinemisoskusi ja arendada avalikkuse mõjutamise oskust.

 

Mida kursustel tehakse:

 • Põhirõhk ex tempore (peast) kõnelemisele.
 • Käsitletakse kõneks ettevalmistumist ja harjutatakse informatiivse, jutustava, tutvustava ja veenmiskõne pidamist.
 • Õpitakse tundma kõneskeemi, koostama kõneplaani, analüüsima kõnepidamise tehnikat. - Käsitletakse publiku analüüsi olemust ja läbiviimist, enesekehtestamist keerulistes esinemissituatsioonides.
 • Analüüsitakse häälevärvingut, liikumist, miimikat ja ˛este kõnelemisel.
  Esinemise eesmärgistamine ja kasuliku ülesehituse loomine
  Esinemiseks valmistumine
  Auditooriumi tähelepanu köitmine ja kontakti saavutamine
  Kuulajates elamuse tekitamine
  Esinemismõjukuse suurendamise võtted: visualiseerimise, kohaankrute, emotsionaalsete sõnapiltide, lugude ja metafooride kasutamine
  Kuulajate küsimustele vastamine
 • Hääle omadused, hääle kasutamine, hingamine.
 • Häälduspuhtus (diktsioon), nõuanded ebakohtade silumiseks. Harjutused.
 • Tüüpilisi vigu ja paratsisme kõnekeeles.
 • Eesti keele häälduse, väljenduse omapära (fraseerimine, intonatsioon, dünaamika, rütm).
 • Auditooriumi tunnetus ja selle mõjutamine.
 • Individuaalne esinemisstiil.
 • Ükskõikse, jutuka, vaenuliku auditooriumi ohjamine.

Kellele on kursused mõeldud.

Kõik kes soovivad kõnepidamist õppida ja kõnelemisoskusi harjutada. Kõik, kes soovivad arendada enda esinemisoskust, kel tuleb teiste ees esineda või end suhtlemisel arusaadavalt väljendada.

Tulemus.

Enda tugevate külgede teadvustamine ja nõrgemate korrigeerimine tõstab inimese enesekindlust. Võimalikele vigadele tähelepanu juhtimine ja nende teadlik vältimine edaspidises suhtlemises annab positiivse tulemuse. Teadlik enesekontroll ning saadud soovitustega arvestamine, suurendavad isiklikku mõjujõudu suhtlemisel.

Koolitusel osalenu teab esinemistulemust mõjutavaid tegureid ja oskab esinemist planeerida ning esinemiseks valmistuda.

 
Avalik esinemine