Avaleht > Kuidas kõnelda veenvalt

Kuidas kõnelda veenvalt


Veenmist tuleb kasutada siis kui tahetakse, et kuulajad näevad asju nii nagu kõneleja. Sest kui kuulajad mõistavad, millest kõneleja räägib, siis huvitab neid kõne ja nad jäävad rahulikult kuulama, mitte ei hakka ringi sabistama ja esinejat närvi ajama.

Näpunäited, kuidas kõneleda veenvalt:

  • Teatakse, millal kasutada ühepoolset ja kahepoolset versiooni.
  • Teatakse, millal kasutada induktiivset (kõneleja esitab kõigepealt põhjendused ja argumendid, mis viib kokkuvõtteni- millist tegevust kõneleja auditooriumilt soovib) või deduktiivset (kõneleja ütleb auditooriumile mida ta tahab, et nad teeksid) lähenemist.
  • Tehakse vahet omaduste ja kasu vahel.
  • Pakutakse selge alternatiiv. Näiteks kui tahetakse, et kuulajad lõpetaks autoga sõitmise, kuna see saastab õhku, siis räägitakse neile, milliseid alternatiivseid transpordivahendeid on olemas
  • Esitatakse uut informatsiooni, midagi mida kuulajad pole varem kuulnud.
  • Öeldakse kuulajatele, mida neilt tahetakse.
  • Ennetatakse vastuargumente.
  • Ületatakse keerukad argumendid lihtsa näitega.
  • Ületatakse keerukad argumendid lihtsa väitega.
  • Hoitakse midagi toredat varuks.Kasutatud www.flickr.net pildiotsingut.
 
Avalik esinemine