Õpiobjekti tutvustus > Suurköögid > Sööklad ja bistrood > Väeosades ja kinnipidamisasutustes

 
 
 
 
 
 
 
 

Väeosades ja kinnipidamisasutustes

Kaitseväe väeosade sööklate / kantiinide klientideks on kaitseväelased ja väeosade külalised. Toit valmistatakse väeosa köögis või tuuakse teisest suurköögist jaotuskööki, kust see serveeritakse. Pakutakse kogupäevamenüüd, mis peab katma kaitseväelaste vajadused ja vastama  seadusandluse nõuetele. Kaitseväe toitlustusettevõted on allutatud tsentraalsele juhtimisele, nende tööd korraldab Kaitseväe Logistikakesksuse toitlustusosakond.

Kinnipidamisasutuste köögid valmistavad toitu vangidele ja kinnipidamisasutuse personalile ning külastajatele. Toit võidakse transportida kambritesse või süüakse ühises söögisaalis.

Näide:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suurköögid