Õpiobjekti tutvustus > Suurköögid

 
 
 
 
 
 
 
 

Suurköögid

Igal suurköögil on missioon ja äriidee.

Ettevõtte missioon iseloomustab selle tegutsemise peasuunda (ehk MIKS ettevõte on turul?) ja on aluseks äriidee sõnastamisele. Äriidee sõnastamisel lähtutakse kliendite vajadustest, soovidest ja ootustest. Seega kirjeldab äriidee, millistele kliendirühmadele (KELLELE) ettevõtte tooted ja teenused on suunatud, MIDA ettevõte pakub ja KUIDAS toimitakse ning tooteid ja teenuseid klientideni viiakse (vt joonis 1).

Joonis 1. Suurköögi äriidee

 

Alammenüü

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suurköögid