Õpiobjekti tutvustus > Suurköögid > Suurköögi mõiste

 
 
 
 
 
 
 
 

Suurköögi mõiste

Suurköögid võivad olla toitlustusettevõtted, mis tegutsevad õppeasutustes, haiglates ja teistes meditsiiniasutustes, hooldusteenust pakkuvates ettevõtetes, hotellides ja teistes majutusasutustes, spaades, laevadel jne. Suurköögid võivad olla ka iseseisvalt toimivad ettevõtted, mis toodavad pooltooteid (näiteks lihast, köögiviljast), kulinaariatooteid (näiteks salatid, võileivad), pagaritooteid (näiteks pirukad, väikesaiad, koogid), valmistoite teistele suurköökidele või ettevõtetele (näiteks lennu- ja laevafirmadele), kauplustele ja erinevatele klientidele, samuti peoteenust pakkuv ettevõte. Suurköögid võivad kuuluda riigile, kohalikele omavalitsustele või olla eraomandis.

Suurköökide toimimise eripäraks on pooltoodete ja/või toidu valmistamine suurtes kogustes. Valmistoidu tootmisel kasutatakse palju pooltooteid (liha-, köögivilja-, kastmete pooltooted jne), mis säästavad tööaega ja -jõudu ning ettevõtte muid kulusid.

Joonis 1. Kokad suurköögis

Teenindamine on kõige sagedamini korraldatud iseteenindusena. Olenevalt ettevõtte eripärast, milles suurköök asub, kasutatakse ka teisi teenindusviise (näiteks võidakse hotellirestoranis kasutada iseteeninduse kõrval osalist ja täisteenindust).

Joonis 2. Erinevad suurköögid. Ideekaart (Allikas: Toiduvalmistamine suurköögis (2010)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suurköögid