Lõunasöök selvelauast

Lõunasöök toimub Eestis kella 12.00 ja 15.00 vahel.

Pidulikke lõunasööke, mis algavad tavaliselt kella 17.00 ja 19.00 vahel (isegi algusega kuni 21.00) selvelauaga tavaliselt ei korraldata.

Selveaua võib lõunasöögiks katta toitlustusfirmas, hotellis, laeval, rongis, ametiasutuses, õppeasutuses, firmas, kodus, talveaias, terrassil, paviljonis, aias, pargis.

Selvelauaga võib lõunasöögi korraldada järgmistel puhkudel:

 • restoranilõuna
 • hotellide, laevade, rongide lõunasöök
 • seminaride, konverentside, sümpoosiumide, kongresside lõunasöök
 • seltside, fondide, korporatsioonide ja teiste ühenduste tähtpäevade ja muude tähtsündmuste pidulikud lõunasöök
 • firma töötajate sünnipäeva tähistamiseks korraldatav lõunasöök
 • erinevate tähtsündmuste puhul korraldatav lõunasöök firmas
 • ärilõuna firma külalistele firma ruumes
 • kooli lõpupeo puhul korraldatav lõunasöök
Samuti võib selvelauaga lõunasöögi korraldada:
 • firma aiapeol
 • noortepeol
 • külaliste võõrustamisel kodus (leeripidu, ristimispidu, sünnipäevapidu ning koolilõpupidu)
 • pulmapeol
Lõunasöögi korraldamisel on võtmeküsimuseks menüü koostamine.

Menüü on tavaliselt nelja- kuni kuuekäiguline.

Road valitakse menüüsse, arvestades
 • külaliste vanust, sugu, rahvust, usku, hoiakuid, tervisega seotud ja muid erisoove
 • rahalisi võimalusi
 • vastuvõtu aega ja kohta
 • toidu valmistamiseks, viimistlemiseks ja serveerimiseks kuluvat aega
 • toiduvalmistajate ja teenindajate oskusi ja võimalusi
 • köögi võimalusi
 • vajaliku tehnoloogilise varustuse olemasolu
Menüü koostamisel arvestatakse samuti
 • roogade pakkumisjärjestust
 • roogade omavahelist sobivust
 • toiduainete mitmekesisust
 • roogade valmistusviiside mitmekesisust
 • serveerimise pidulikkuse taset

 

 
Selvelauad