Õppeülesanded

Õppeülesanne 1. Õppematerjali läbitöötamine, individuaalne töö

Õppeülesanne 2. Selvelaua katmine. Rühmatöö auditooriumis

Õppeülesanne 3. Selvelaua kasutamise võimalused erinevate sihtrühmade  toitlustamiseks, individuaalne töö

Õppeülesanne 4. Kohvipausi planeerimine, individuaalne töö

Õppeülesanne 5. Vastuvõtu planeerimine selvelauaga, rühmatöö

 

 
Selvelauad