Graafikud ja diagrammid

Diagrammide abil saad arvandmeid võrrelda ja illustreerida. Näiteks hotelli külastajte arvu erinevate kuude või aastate lõikes; külastajate arvu erinevate riikide kaupa.

Graafikute koostamise juhend.

Ülesanne 1. Koosta hotellitäituvusest tulpdiagramm.
Kuu täituvus %
Jaanuar 49%
Veebruar 47%
Märts 56%
Aprill 59%
Mai 65%
Juuni 81%
Juuli 87%
August 83%
September 61%
Oktoober 74%
November 52%
Detsember 50%

Ülesanne 2.  Koosta sektordiagramm hotelli külastajatest rahvuste järgi. Lisa diagrammile väärtused protsendina (vt allpool olevat joonist).

Riik Külastajaid
Eesti 256
Inglismaa 89
Leedu 123
Läti 180
Norra 79
Poola 67
Rootsi 150
Saksamaa 198
Soome 357
Taani 99
Ukraina 89
Venemaa 123

 

 
 
 
 
 
 
Kommunikatsioon