Esileht > Tulekahju tekkepõhjused

Tulekahju tekkepõhjused

Ligi 30% tulekahjudest saab alguse hooletusest lahtise tule kasutamisel, mille peamised põhjused on küünalde väär kasutamine, laste tikkudega mängimine, lõkke tegemine selleks mitte sobivasse kohta, hooletus tuletööde teostamisel jms.

Ligikaudu 40% tulekahjudest saab alguse hooletusest suitsetamisel, mis on peamiselt tingitud suitsuga magama jäämisest, sigareti mittetäielikust kustutamisest, kergesti süttivate materjalide läheduses suitsetamisest jms.

Oluliselt vähem, aga siiski suur hulk tulekahjusid, saavad alguse mittekorras kütteseadmetest või nende valest ja hooletust kasutamisest. Peamised põhjused on puhastamata korstnad, sulgemata ahjuuksed ja põlevmaterjali ladustamine küttekeha läheduses.

Samuti saab suhteliselt suur hulk tulekahjusid alguse elektrisüsteemi riketest ning elektriseadmete valest ja hooletust kasutamisest. Kasutatakse vananenud elektrijuhtmestikke, parandatakse selleks vastavaid oskusi omamata elektrijuhtmeid ja -süsteeme, kasutatakse mittekorras elektriseadmeid ning unustatakse neid sisselülitatult vooluvõrku.

Lisaks võib tulekahju alguse saada looduslikel põhjustel, nt äikesest. Samuti võib olla tulekahju tekkepõhjuseks tahtlik süütamine.

Käesolevas peatükis peatume pikemalt peamistel tulekahju tekkepõhjustel ning toome välja olulisemad nõuded ja juhised, kuidas tulekahju vältida.Alammenüü

 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home