Esileht > Tulekahju tekkepõhjused > Hooletus kütteseadmete kasutamisel

Hooletus kütteseadmete kasutamisel

Suur osa tulekahjusid saab alguse kütteseadmetest, mille puhul on üldjuhul probleemiks katkised ja vigastada saanud küttekolded, aga samuti uued ehitised, mille juures pole küttesüsteeme rajades järgitud tuleohutusnõudeid.

Uut küttesüsteemi rajades peaks jälgima, et kui katla võimsus ületab 25 kW siis peab katlaruum ehitise ülejäänud osast olema eraldatud tuletõkkesektsiooniga.


Korsten peab katuseharjale lähemal kui 3 m olles ulatuma vähemalt 800 mm ülespoole katuse kõrgeimast osast, seinast või selles olevast avast. Järsu kaldega (>30 0) katuste puhul peab korstna tipu ja katuse tasapinna vaheline kaugus olema vähemalt 1m. Korstna rajamisel on oluline jälgida, millise võimsusega küttekolde kasutamiseks on korsten ette nähtud ning valida vastav küttekolle. Sõltuvalt korstna  materjalist ja seina paksusest on oluline jälgida ka läbiviikude ehitust vahelagedes ja katusel, seda vastavaid norme jälgides. Kasutades küttekollet põlevmaterjaliga kaetud põrandaga ruumis, on oluline kaitsta põrandat süttimise eest, selleks on otstarbekas kasutada põranda ja küttekoldega liituvat metall-lehte või asendada põlevmaterjalist põrandakate ohtlikul alal mittepõlevaga. Uksega küttekolde puhul peab kaitstav ala ulatuma vähemalt 40 cm kaugusele koldeava ette ja 10 cm kaugusele ava külgedele. Lahtise avaga küttekolde puhul peab kaitstav ala ulatuma 75 cm koldeavast ettepoole ja 15 cm külgedele. Mis iganes KÜTTEKOLDE KÜTMINE TULEB LÕPEATADA VÄHEMALT 2 TUNDI ENNE MAGAMA MINEKUT VÕI HOONEST LAHKUMIST.


Kütteseadet kasutades ei tohi kasutada suitsulõõri ruumide ventileerimise eesmärgil ega kinnitada suitsukorstna külge seadmeid, mis pole kütteseadme ehitusprojektis ette nähtud. Rangelt on keelatud kütta pragunenud seina, mittekorras koldeukse või muul viisil tulekahju tekitada võiva veaga kütteseadet. Kui küttekoldel on ette nähtud uks, siis ei tohi seadet kasutada ust sulgemata. Kütteseadmel riiete ja muu põlevmaterjali kuivatamine võib kaasa tuua tulekahju, samuti ka kütteseadme välispinnale lähemale kui poole meetri kaugusele põlevmaterjali paigutamine, koldeava puhul peab kaugus olema vähemalt 1,25 m. Kütteseadmes tohib kasutada vaid konkreetsele kütteseadmele ette nähtud kütust ja tule süütamiseks ei tohi kasutada põlevvedelikku. Kütteseadet tuleb puhastada regulaarselt vastavalt vajadusele, aga hooajaliselt kasutatava kütteseadme puhul mitte harvem, kui üks kord aastas, aastaringselt kasutatava küüteseadme puhul vähemalt kaks korda aastas.

 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home